PREA

Priestor pre teba

Komunitný život v Senci

Pomoc

Radosť

Empatia

Aktívnosť

Prečo práve PREA? Význam slova znamená “statočné srdce”. Občianske združenie vzniklo na podnet viacerých nadšených žien so zámerom podeliť sa o svoje skúsenosti a talenty s inými, aby podporili rozvoj komunitného života v Senci.

„Naším cieľom je podporiť všetkých, ktorí našu pomoc a podporu potrebujú. Chceme vytvoriť priestor na zdieľanie v rôznych oblastiach, vzájomne sa obohacovať a aktívne si pomáhať…“

Skús s nami nájsť inšpirácie ...

Pre zdravé telo

Pre radostnú dušu

Pre praktický život